I/14 Třebovice, most ev.č. 14-039b přes železniční trať

Objednatel: ŘSD ČR, správa Pardubice
Projektant: Projekční kancelář PRIS, spol. s r.o.
Realizace: 4/2006 – 5/2007
Cena prací: 33,9 mil Kč

Most s železobetonovou příčlí o dvou polích přes železniční trať založený na pilotách odstranil zúžené místo na silnici I/14. Nahrazuje starý nevyhovující most z ocelových nosníků o jednom poli. Výstavba byla realizována převedením dopravy na mostní provizorium MMT dl. 24 m. Součástí opravy je rekonstrukce a rozšíření přilehlého zemního tělesa a obnova živičného krytu v přiléhající křižovatce.