I/14 Suchovršice – opěrná zeď

Předmětem stavby bylo provedení nové úhlové železobetonové zdi včetně založení římsy a zádržného systému v délce 66 m. Ochrana byla provedena záhozem těžkým lomovým kamenem.

Objednatel: STRABAG a. s., Hradec Králové
Realizace: 4/2013 – 10/2013
Cena prací: 10,28 mil. Kč