I/14 OŽK 2 úseků – Solnice a Vamberk

Obnova živičného souvrství vozovky ve 2 úsecích I/14 (Solnice – ul. Rychnovská délky 398 metrů a Vamberk směr Rychnov nad Kněžnou délky 500 m). V rámci díla se provádělo celoplošné frézování, sanace okrajů vozovky z nových konstrukčních vrstev ŠD 0/63 a cementové stabilizace SC C8/10. Frézování lokálních oken a pokládka nového souvrství z asfaltobetonu včetně spojovacích postřiků a vyztužení podkladních vrstev geomříží. Byla provedena také obnova vododorovného dopravního značení a nové dosypání nezpevněné krajnice z asfaltového recyklátu.

Délka opravovaného úsek celkem 898 metrů.

Zhotovitel: MADOS – SaM – Společnost Vamberk, Solnice (90% SaM silnice a mosty Litomyšl a. s., 10% MADOS MT s. r. o.)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové
Realizace: 11/2016 – 05/2017
Cena prací: 11,33 mil. Kč