Cyklostezka Ústí n.O. – Letohrad

Objednatel: Region Orlicko – Třebovicko
Projektant: MDS projekt s.r.o., Vysoké Mýto
Realizace: 3/2007 – 9/2007
Cena prací: 17,5 mil. Kč

Cyklistická a víceúčelová komunikace. Nová stezka s asfaltovým povrchem je vedena údolím Tiché Orlice souběžně s tratí ČD a silnicí. Stavba zahrnuje šest mostních objektů přes vodoteče. Jsou to spřažené konstrukce s příhradovými ocelovými nosníky a dolní mostovkou ze železobetonu. Vlastní vozovka je lemována opěrnými a zárubními zdmi ze železobetonu a gabionů.