Cyklostezka Rychnov n. Kn. – Lupenice

Zhotovení nové cyklostezky v délce 747 m.

Objednatel: Město Rychnov nad Kněžnou
Realizace: 7/2014 – 10/2014
Cena prací: 2,76 mil. Kč