Chodník při I/11, Kostelec nad Orlicí

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
Realizace: 7/2010 – 10/2010
Cena prací: 7,08 mil. Kč