Choceň, oprava mostu ev.č. 315-003 nad železničním koridorem

Objednatel: STRABAG a.s.
Projektant: SILNIČNÍ PROJEKT spol. s.r.o., Brno
Realizace: 06/2011 – 11/2011
Cena prací: 10,7 mil. Kč

Most přes železniční trať na silnici 315 v Chocni je situován na výjezdu z Chocně ve směru na Ústí nad Orlicí. Pod mostem se nachází hluboký zářez železniční trati 010 – Kolín – Česká Třebová, který nahrazuje původní tunel v tomto prostoru. Jedná se o železobetonový most o jednom poli z roku 1951. Podélný sklon vozovky je 7,7 %. Provedené práce se sestávají z opravy podhledu nosné konstrukce (deska, stěny, oblouk), opravy spodní stavby a uložení mostovkové desky a dále provedení nového příslušenství mostu.

Velký Beranov, oprava mostu ev.č. 602-037

Objednatel: COLAS a.s.
Projektant: MDS projekt s.r.o.
Realizace: 2010
Cena prací: 19,9 mil. Kč

Dotčený most je třípolová trámová betonová kontrukce. Jedná se o rekonstrukci s ponecháním stávající nosné konstrukce. Oprava řeší výměnu mostního příslušenství a zesílení konstrukce spodní stavby s výměnou ložisek nad krajními opěrami.

Rekonstrukce mostu ev.č. 296-002 Svoboda nad Úpou

Objednatel: SúS Královéhrdeckého kraje
Projektant: MDS projekt s.r.o.
Realizace: 5/2009 – 7/2010
Cena prací: 23,85 mil. Kč

Most o třech polích z polských prefa nosníků. Kompletní oprava nosné konstrukce: kotvená železobetonová deska, římsy, zábradlí, dilatace a sanace podhledu a spodní stavby.

Most ev. č. 19-078, I/19 Nové Město na Moravě

Objednatel: ŘSD ČR, správa Jihlava
Projektant: PRIS spol. s.r.o. Brno
Realizace: 04/2009 – 06/2010
Cena prací: 16,08 mil. Kč

Rozsáhlá rekonstrukce mostu z nosníků KA o třech polích. Jednotlivá pole byla vyzvednuta a uložena na nová ložiska. Nová je i spodní opěra, most je opraven jako pseudospojitá konstrukce.

Most ev.č. 12220-1 Hněvkovice, most na přehradní hrázi

Objednatel: Jihočeský kraj
Projektant: PRIS – projektování staveb s.r.o., Brno
Realizace: 7/2008 – 11/2008
Cena prací: 27,14 mil. Kč

Most je součástí VD Hněvkovice na řece Vltavě. Oprava zahrnovala kompletní odstrojení mostního svršku včetně původních dilatačních závěrů. Na nosné konstrukci byla zhotovena nová železobetonová deska se střechovitým sklonem s protispádem. Podhled nosné konstrukce, fasáda konzol monolitické hráze a spodní stavba nad pilíři hráze byly celoplošně sanovány.

Jičín, oprava mostů

Objednatel: ŘSD ČR, správa Hradec Králové Projektant: Optima s.r.o., Vysoké Mýto Realizace: 06/2005 – 11/2006 Cena prací: 64,7 mil Kč Mosty o délce 279,4 a 115,6 m jsou z prefabrikovaných nosníků I 30 a I 27 o devíti a čtyřech polích. Oprava realizována po polovinách. Odstranění starého vystrojení na nosníky, nové dilatační závěry, nová železobetonová deska a kompletní vystrojení se zábradlím, zábradelním svodidlem a zábradelním svodidlem se svislou výplní. Na mostě doplněno odvodnění izolace a vozovky. Podhled nosné konstrukce a celá spodní stavba sanována a sjednocena barevným ochranným nátěrem.